Kategori Chatbot

A duhet të implementoni një Chatbot për Biznesin tuaj?

Zbatimi i një chatbot-i në faqen tuaj të internetit, në Facebook, në numrin e biznesit të WhatsApp dhe SMS, mund të ofrojë përfitime të shumta për biznesin tuaj. Duke nisur nga përmirësimi i shërbimit ndaj klientit dhe rritja e efikasitetit, e deri tek përmirësimi i gjenerimit të klientëve dhe ofrimi i mbështetjes përmes shumë platformave të ndryshme, chatbot-et janë një zgjidhje efektive në drejtim të kostos dhe praktike për bizneset e të gjitha madhësive.